Bytová družstva

Bytová družstva

Finanční úspory

Ekonomická výhodnost, záloha před výpadky, možnost prodeje přebytků komunitě (či do sítě).

Úspora energetické náročnosti

Zateplení, LED osvětlení, výroba vlastní elektrické energie, spořiče vody, zachytávání a akumulace dešťové vody, zelená střecha.

Finanční příjem (ekonomická výhodnost)

Prodej přebytků elektrické energie komunitě, spotřeba vlastní elektrické energie a snížení odběrů elektrické energie ze sítě (od dodavatele).

Akumulace energie

Baterie (pro chod společných prostor pro chvíle bez slunečního osvitu).

Využití NT (nízkého tarifu)

Větší odběry elektrické energie naplánovat na časové úseky s levnější elektřinou z distribuční sítě. Kromě nižší ceny za silovou elektřinu je i mnohonásobně nižší cena za distribuci.

Ekologičnost, dekarbonizace

Energii ze Slunce můžeme uložit např. do baterie či jiných zařízení s bateriovým úložištěm (sekačky atp.).

SMYSLUPLNOST

Smysluplné využití střechy k výrobě čisté energie pro potřebu bytového družstva i komunitní sdílení.

Chci se zapojit