Ke stažení

O společenství

Orgány

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU, z.s.

předseda komunitního společenství

MIKROREGION ŽDÁNICKO

místopředseda komunitního společenství

Bc. HANA HORŇÁKOVÁ

vedoucí odboru projektového řízení a veřejných zakázek

Mgr. VLASTIMIL HAVRÁNEK

předseda kontrolní komise

Výbor

Mgr. LUKÁŠ PLACHÝ, DiS.

Mikroregion Nový Dvůr

Ing. KATEŘINA KLAPKOVÁ, PhD., MBA

Mikroregion Ždánicko

OLDŘICH KOTÍK

veřejnost

ANNA ČARKOVÁ

předsedkyně Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Mgr. MARKÉTA KOSTELECKÁ

Okresní hospodářská komora Hodonín

Členové společenství

MIKROREGION BABÍ LOM

MIKROREGION BZENECKO

MIKROREGION HOVORANSKO

MIKROREGION NOVÝ DVŮR

MIKROREGION ŽDÁNICKO

SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU PODCHŘIBÍ

MĚSTO KYJOV

MĚSTO VRACOV

Mgr. VLASTIMIL HAVRÁNEK

OLDŘICH KOTÍK

RNDr. VLADIMÍR KOTÍK

MIROSLAV HORÁK

Ing. JIŘÍ ŠUŠÁK

PETR MARTINEK

PAVEL KONRÁD

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU, z.s.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HODONÍN

Poslání, činnost, cíle společenství

 • Informační servis pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Poradenství pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Analýza pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Poradenství v souvislosti s renovací budov a snižování jejich energetické náročnosti.
 • Realizační technické poradenství (výběr vhodného řešení, doporučení dodavatele) fotovoltaické elektrárny či energetických úspor.
 • Pomoci rozšiřovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Motivace (domácností, firem municipalit) k hospodárné spotřebě energie.
 • Poradenství/vyřízení dotací.
 • Přispět k dekarbonizaci naší planety.
 • Pomoci koncovým uživatelům dosáhnout co nejvyšší energetické efektivity a finančních úspor.
 • Vytvořit investiční prostředí pro rozvoj výroby (místní) čisté a obnovitelné energie.
 • Výrobcům onnovitelné energie vytvořit prostředí pro finanční profitabilitu z prodeje jejich vyrobené energie odběratelům energie v komunitě.
 • Pomoci budovat (veřejné) nabíjecí body pro elektromobily, tj. rozšiřování nabíjecí sítě.
 • Systematické dlouhodobé mapování sběru dat o výrobě a spotřebě elektrické energie s následnou optimalizací pro co nejefektivnější nakládání s energií.
 • Navazování partnerství s ověřenými dodavateli, odběrateli technického řešení, s energetickými poradci či evangelizátory tématu čisté energie a energetických úspor, s obcemi, firmami, institucemi (školy) i jednotlivci.
 • Optimalizace energetické strategie společenství.