Ke stažení

O společenství

Členové týmu

vedoucí odboru projektového řízení a veřejných zakázek

ředitelka

vedoucí odboru vnitřních a sdílených činností

Členové společenství

Ing. Olga Nová

vedoucí odboru projektového řízení a veřejných zakázek

Ing. Martina Šťastná, MBA

ředitelka

Ing. Petr Mucha

vedoucí odboru vnitřních a sdílených činností

Poslání, činnost, cíle společenství

 • Informační servis pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Poradenství pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Analýza pro zájemce o energetické úspory či výrobu fotovoltaické (větrné či vodní) elektrické energie.
 • Poradenství v souvislosti s renovací budov a snižování jejich energetické náročnosti.
 • Realizační technické poradenství (výběr vhodného řešení, doporučení dodavatele) fotovoltaické elektrárny či energetických úspor.
 • Pomoci rozšiřovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Motivace (domácností, firem municipalit) k hospodárné spotřebě energie.
 • Poradenství/vyřízení dotací.
 • Přispět k dekarbonizaci naší planety.
 • Pomoci koncovým uživatelům dosáhnout co nejvyšší energetické efektivity a finančních úspor.
 • Vytvořit investiční prostředí pro rozvoj výroby (místní) čisté a obnovitelné energie.
 • Výrobcům onnovitelné energie vytvořit prostředí pro finanční profitabilitu z prodeje jejich vyrobené energie odběratelům energie v komunitě.
 • Pomoci budovat (veřejné) nabíjecí body pro elektromobily, tj. rozšiřování nabíjecí sítě.
 • Systematické dlouhodobé mapování sběru dat o výrobě a spotřebě elektrické energie s následnou optimalizací pro co nejefektivnější nakládání s energií.
 • Navazování partnerství s ověřenými dodavateli, odběrateli technického řešení, s energetickými poradci či evangelizátory tématu čisté energie a energetických úspor, s obcemi, firmami, institucemi (školy) i jednotlivci.
 • Optimalizace energetické strategie společenství.