Domácnosti

Domácnosti

Finanční úspory

Ekonomická výhodnost, záloha před výpadky, možnost prodeje přebytků komunitě (či do sítě).

Úspora energetické náročnosti

Zateplení, LED osvětlení, výroba vlastní elektrické energie, spořiče vody, optimalizace vytápění (fólie za radiátory), optimální chladnička a její nastavení, zachytávání a akumulace dešťové vody, zelená střecha.

Finanční příjem (ekonomická výhodnost)

Prodej přebytků elektrické energie komunitě, spotřeba vlastní elektrické energie a snížení odběrů elektrické energie ze sítě (od dodavatele).

Akumulace energie

Baterie (pro chod domácnosti pro chvíle bez slunečního osvitu), bojler pro teplou užitkovou vodu, vyhřívání bazénu/vířivky, elektromobil, elektrokolo, elektrická koloběžka atp.

Využití NT (nízkého tarifu)

Větší odběry elektrické energie naplánovat na časové úseky s levnější elektřinou z distribuční sítě. Např. praní, sušení, provoz myčky atp. Kromě nižší ceny za silovou elektřinu je i mnohonásobně nižší cena za distribuci.

Ekologičnost, dekarbonizace

Energii ze Slunce můžeme uložit např. do baterie a používat ji k osvětlení společných prostor, nabíjení zahradního nářadí (sekačky, pily, křovinořezy...).

SMYSLUPLNOST

Smysluplné využití střechy k výrobě čisté energie pro svou potřebu i komunitní sdílení. Zastínění parkovacích míst.

Chci se zapojit