Firmy

Firmy

Finanční úspory

Ekonomická výhodnost, záloha před výpadky, ochrana před odstávkami, optimalizace jmenovitého příkonu (s tím související platby).

Úspora energetické náročnosti

Zateplení, LED osvětlení, výroba vlastní elektrické energie, spořiče vody, optimalizace vytápění (fólie za radiátory), optimální chladnička a další spotřebiče a jejich nastavení, zachytávání a akumulace dešťové vody, zelená střecha.

Agrivoltaika

Využití zemědělské půdy jak na pěstování plodin, tak i pro výrobu elektrické energie (pro vlastní použití a prodej přetoků komunitě či do sítě).

Finanční příjem (ekonomická výhodnost)

Prodej přebytků elektrické energie komunitě, spotřeba vlastní elektrické energie a snížení odběrů elektrické energie ze sítě (od dodavatele).

Akumulace energie

Baterie (pro chod firmy pro chvíle bez slunečního osvitu), bojler pro teplou užitkovou vodu, možnost nabíjení elektromobilu atp.

Využití NT (nízkého tarifu)

Větší odběry elektrické energie naplánovat na časové úseky s levnější elektřinou z distribuční sítě. Kromě nižší ceny za silovou elektřinu je i mnohonásobně nižší cena za distribuci.

Ekologičnost, dekarbonizace

Energii ze Slunce můžeme uložit např. do baterie či teplé vody a využít ji později.

Nabíjecí body (elektromobilita)

Nabíjecí body pro elektromobily (destination chargery), elektro kola, elektro koloběžky atp. pro zaměstnance či hosty (služby). V době přebytků elektrické energie možnost nabízet elektřinu za výhodnější ceny nebo nechat nabíjet zdarma než v době odběru elektřiny ze sítě.

SMYSLUPLNOST

Smysluplné využití střechy k výrobě čisté energie pro svou potřebu i komunitní sdílení. Zastínění parkovacích míst.

Chci se zapojit