Obce & municipality

Obce & municipality

Finanční úspory

Ekonomická výhodnost, záloha před výpadky, ochrana před odstávkami, optimalizace jmenovitého příkonu (s tím související platby).

Úspora energetické náročnosti

Zateplení, LED osvětlení, výroba vlastní elektrické energie, spořiče vody, zachytávání a akumulace dešťové vody, zelené střechy.

Agrivoltaika

Využití zemědělské půdy jak na pěstování plodin, tak i pro výrobu elektrické energie (pro vlastní použití a prodej přetoků komunitě či do sítě).

Finanční příjem (ekonomická výhodnost)

Prodej přebytků elektrické energie komunitě, spotřeba vlastní elektrické energie a snížení odběrů elektrické energie ze sítě (od dodavatele).

Akumulace energie

Baterie (pro chod budov, spotřebičů pro chvíle bez slunečního osvitu, např. pouliční osvětlení obce).

Využití NT (nízkého tarifu)

Větší odběry elektrické energie naplánovat na časové úseky s levnější elektřinou z distribuční sítě. Kromě nižší ceny za silovou elektřinu je i mnohonásobně nižší cena za distribuci.

Ekologičnost, dekarbonizace

Energii ze Slunce můžeme uložit např. do baterie či jiných zařízení s bateriovým úložištěm (sekačky atp.), přebytečnou energii můžeme ukládat formou nabíječky do elektromobilů.

Nabíjcí body (elektromobilita)

Nabíjecí body pro elektromobily (destination chargery), elektro kola, elektrické koloběžky atp. V době přebytků elektrické energie možnost nabízet elektřinu za výhodnější ceny (nebo nechat nabíjet občany zdarma) než v době odběru elektřiny ze sítě.

SMYSLUPLNOST

Smysluplné využití střechy k výrobě čisté energie pro svou potřebu i komunitní sdílení.

Chci se zapojit