Mapování fotovoltaických elektráren a nových vhodných lokalit

zpět

Optimalizace Energetického Potenciálu: Dronové mapování fotovoltaických elektráren a nových vhodných lokalit

 

Tuto mapu je možné maximalizovat na celou obrazovku, přibližovat a oddalovat, zapínat a vypínat vrstvy Stávající FVE a Potencionální FVE a to vše mít zobrazeno nad běžnou, terénní nebo satelitní mapou.

 

 

V oblasti udržitelné energetiky jsme se rozhodli využít moderní technologie k identifikaci a optimalizaci využívání solární energie. Společně s firmou Design for Landscape a panem Michalem Kovářem, Ph.D., jsme provedli rozsáhlé dronové mapování stávajících fotovoltaických elektráren a zároveň vytipovali potenciální lokality pro umístění nových zařízení.

Mapování probíhalo od dubna 2023 do října 2023 a jeho výsledkem je detailní mapa obsahující polygony označující stávající a navrhované fotovoltaické elektrárny. Výhodou této interaktivní mapy je možnost přiblížit se k jednotlivým polygonům a získat informace o přibližné ploše elektrárny a stručný popis současného využívání dané nemovitosti.

Tato iniciativa není pouze technologickým průlomem, ale také krokem směrem k udržitelnému rozvoji komunit. Data získaná z mapování budou využita v rámci energetického společenství s cílem rozvíjet možnosti obnovitelných zdrojů energie. To otevírá nové příležitosti pro spolupráci a sdílení energie mezi místními obcemi.

Věříme, že tato iniciativa nejen přispěje k ekologickým cílům, ale také poskytne konkrétní informace a návrhy pro efektivnější využití solární energie. V následujících letech plánujeme dále rozvíjet tuto myšlenku a spolupracovat s místními komunitami na maximálním využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj.