Zrealizované aktivity na území ORP Kyjov ve vztahu s komunitní energetikou

zpět

Aktivity v souvislosti se založením a působením energetického společenství Communitie...

Zrealizované aktivity na území ORP Kyjov ve vztahu s komunitní energetikou

Seminář EnerKom – představení výzvy a zapojení MAS (14. 1. 2021)

Seminář Úvod do světa komunitní energetiky pro MAS (14. 6. 2021)

Exkurze pro obce a zájemce za komunitní energetikou do MAS Opavsko (Budišova nad Budišovkou, Kružberská přehrada, Perfect air – stanice Melč, obec Mikolajice, Obec Litultovice – 25. 11 2021)

Realizace setkání v území s podnikateli a veřejnou správou - Informační setkání k přípravě energetického společenství pro komunitní energetiku (15. 2. 2022)

Seminář Komunitní energetika jako součást strategie MAS (16. 3. 2022)

Semináře pro zájemce o komunitní energetiku v území – Komunitní energetika v praxi s lektory Martinem Krupou, Jiřím Kristem, Ing. Bohdanem Polakem (18. 3. 2022)

Energetická exkurze Wolkersdorf – příklady dobré praxe komunitní energetiky v Rakousku 🇦🇹 (3. 5. 2022)

Šetření v obcích ohledně většího zájmu o zapojení do komunitní energetiky – vstup do energetického společenství schválen u všech šesti mikroregionů na území Kyjovska.

Zpracování stanov: Komunitní energetická společnost - Communitie, z. s. a práce na založení komunitního společenství.

Osobní návštěvy 6 mikroregionů – informování o komunitní energetice a možnosti přistoupení do energetického společenství.

Vytvoření webových stránek energetického společenství www.communitie.cz, loga, logomanuálu, sociálních sítí a tvorba obsahu pro web a sociální sítě.

Zpracování 7 energetických studií pro aktivní obce z území MAS – spolupráce SFŽP.

Mapovaní současného stavu a potenciálu střech pomocí dronů.

MAS jako poradenské centrum pro Novou zelenou úsporám light.

Série osvětových seminářů v obcích na téma komunitní energetiky – efektivnost obnovitelných zdrojů, možnosti financování, změna spotřebitelského chování, možnosti obchodování.

Založení energetického společenství – právní forma spolek.